Welkom bij Andeweg Advocatuur

Andeweg Advocatuur is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het strafrecht, jeugdrecht en psychiatrisch recht (BOPZ / WVGGZ en WZD). Daarnaast verzorgt Valérie Andeweg ook cursussen.

Wilt u ook bijstand door een gespecialiseerde betaalbare advocaat / pro deo advocaat?

Klik op mij, Valérie Andeweg om uw zaak aan te melden

Valerie Andeweg

Mr. V.C. (Valérie) Andeweg is geboren in Bemmel en studeerde rechten aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast heeft Valérie Andeweg gestudeerd aan de Universiteit van Hannover in Duitsland en Universiteit van Granada in Spanje.

Op 20 augustus 2002 is zij haar professionele loopbaan begonnen als advocaat. In 2009 richtte mr. V.C. Andeweg haar eigen advocatenkantoor op en maakte zij 7 jaar lang onderdeel uit van de maatschap. Maart 2016 heeft Valérie Andeweg haar eigen kantoor Andeweg Advocatuur in Breda geopend, de stad waar het voor haar allemaal in 2002 begon.

Vanaf het begin heeft Valérie Andeweg zich bezig gehouden met en gespecialiseerd in het strafrecht, waaronder jeugdstrafrecht en het jeugdrecht (zoals omgang, gezag, hoofdverblijf kinderen, ouderverstoting, ondertoezichtstellingen en (gesloten) uithuisplaatsingen). In de loop der jaren heeft mr. V.C. Andeweg zich ook gespecialiseerd in het psychiatrische patiëntenrecht. Andeweg Advocatuur staat door heel Nederland en ook in het buitenland cliënten bij.

Daarnaast heeft Valérie Andeweg vakinhoudelijk les gegeven, maar ook vaardigheden zoals debattechnieken, aan Avans Hogeschool in Breda en verzorgt zij ook lezingen en trainingen. Thans is zij onder andere verbonden als docent aan de OSR voor het rechtsgebied psychiatrisch recht bestaande uit de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet Forensische Zorg (WFZ).

Aangezien Valérie Andeweg voldoet aan allerlei specialisatievereisten wordt zij door de Rechtbank gevraagd en benoemd in strafzaken, civiele zaken (gesloten uithuisplaatsingen) voor minderjarigen en in zaken van psychiatrische patiënten die niet vrijwillig worden opgenomen in een instelling (in het kader van de Wet BOPZ/WVGGZ en WZD) om op te treden als advocaat.

Zij is door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist strafrecht, specialist jeugdrecht en specialist psychiatrisch recht, wat betekent dat zij cliënten ook op pro deo basis kan bijstaan.

Valérie Andeweg is lid van diverse specialisatieverenigingen

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPan)
Vereniging Gezondheidsrecht (VGR)
Vereniging Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)

De behandeling van de zaken van mr. Valerie Andeweg kenmerkt zich doordat zij geen enkele discussie schuwt en zich als een tijger in een zaak vastbijt.

Nevenfuncties:
* lid van het college van afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
* docent psychiatrisch recht bij de OSR te Utrecht
* redactielid GZR updates – Boom juridische uitgevers
* redactielid RFR – Kluwer uitgeverij

Mr. Valérie Andeweg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
* Strafrecht en
* Psychiatrisch patiëntenrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Ingeval van verhindering of ontstentenis wordt waargenomen door mr. G.L.A.M. van Doveren van Van Doveren Advocatuur